skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: "Milford Haven", Source type: Newspapers

Showing 1 resource containing 5,184 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  5,184 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  plwyf Steynton, yn y dref uchod, yr hon dref erbyn heddyw sydd fwyaf adnabyddus wrth ei henw Saesneg, sef Milford Haven, i'r diben o ystyried y priodoldeb o wneyd cais rheolaidd am Fwrdd Ysgol i'r plwyf. Gan nad oedd neb Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Yn canlyn y mae eu heDwau :-E.. 0. Davis u Corwen; LQnic Davies, Aberystwyth; T. B. P. Davies, w Milford Haven; D. S.. Dakin, Bala: J. H. Griffiths, s, Llandovery; J. M. James, Cardigan: R. E. James, b, Aberystwyth; J. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Tri ar ddeg yn y First Division, sef r-D. S. Dakin, Bala; Lonic Davies, Aberystwyth; T. B. H. Davies, Milford Haven; J. H. Griffiths, Llandovery; J. M. James, Cardigan ;. .R. E. James, Aberystwyth; J. D. Jenkins, Tregaron; E. LI. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Methodist- aidd ye a~u cryf, ac ye ddiameu, colled fawr i'r sir fcis-ai colli'ifethodastsaeth a hani. Y ParchI. DRichards, Milford Haven a ddarllenodd yr adroddiad caulynol- "The late Rev. R. Lumley, wiese ned to visit this district 50 years ago, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Parch. T. Richards, Llansamlet, Mr. R. W. Jones, i yfr B.A., Pengarn, Parch. T. Davies, Treorci, Dr. Davies, {g, Milford Haven, a'r Parch. W. Williams, Abertawe. Dechrenwyd y cyfarfod gan y Parch. W. Evans, M.A., c ns, Pembroke Do::k, a Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Abercarn, a D. Cunillo iai . Davies, Blaena, beidio derbyn y galwadau Mr 6e a gawsant,. y naill o Milford Haven, a'r Col mlalc o Ddowlais, ond aros yn y sir lie Rh b maent yn i lanw cylchoedd eang Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  i undeb a Chyf. M. Sir Benfro, gsn ei fod ya myned i gymnryd gofal hugeiliol yr egwys yn Milford Haven. Dymauwyd iddo bob llwyddiant a Zhvsur yn ei fees liafur newydd. Ceis- iwyd gan y Parch. John Evans a Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Yx a phwNrs o aur i'r Parch. B. Ceitho Davies, h ar ei ymnadawiad i Milford Haven. Sil Dewisodd yr aelodau Cymreig Mr. Herbert Roberts i'w gyrneradwyo i Mr Balfour fel un teilwng i grynycholi Cymru nE ar y dirprwyaeth Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ruis hwn. DarllenoMd yr Ysgrif- enydd lythyr a dderbgyiodd oddiwrth T. B. P. Davies, Ysw. M. P., gynt o Milford Haven, yn awr prif feddyg yn Hospital Buluwayo, Affrica,-y boneddwr hwn enillodd y fedal aur yn yr A-holiad Cyfundebol ddwy Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Cleddey,a ffalrN , iad yr Aberdaugleddey,-yr hafan fawr sydd yn , ymestyn am again milldir, ac a adwaenir fely Milford Haven. Nid yw Barnet's Hill ychwaiti d ymhell oddiwrth Mouncton, un o'r manan y gwein. b yddai y Parchedig Howell Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Hefyd traddododd anerchiad dyddorol nos Sadwrn yn y cyfarfod cyhoeddus ar ol y cwrdd te blynyddol. Talodd ymweliad a Milford Haven nos Lut, yr 2il, ac oddiyno aeth i Sol- fach, ac yr oedd i bregethu y Sul diweddaf- y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Suil ye Wallas- onl- Mae yr Ysgol Sul yno yn fwy bywiog yn aovQ nag y bu er's blynyddoedd. Milford Haven a Canada.-Mae bellach ddwy o begau yn cludo ymfudwyr wedi cychwyn allan oAberdaugleddau i Canada. Mae cwiIi y Great Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  DINMAEL. Priodas.-Diwrnod a hir gofir yn yr ardal a uchod oedd y 7fed eyfisol. Dyma y dydd yr c unwyd Mr. D. Hy. Howell, yr ysgolfelstr, mewn c glan briodas a. Miss E. LI. Herbert, merch ieu- 3 engaf Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Hwvlffordd.-Testyn y cyfarfed cyhoeddus ydoedd, I Teyrngarmch i'r Eghvys," a darlienwyd papyr nmedlylgar gan y Parch 1 Ceitho Davies. Milford Haven. Yn y lhvybr hwlI gwneir defnydd da o'r Cwrdd Dosbaith i adeiladu y I eglwysi. Syndod Dedwvyd.-Ar nos Sadwrn Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  y grants arferol i'r lieoedd canlynol: Bethesda a Begelly, Burnetts Hill a Millin Oross, Gilead a Hundle- ton, Saundersfoot, Milford Haven, Hall, a Wal- laston a Thorne-ein bod; yn gofyn am £20 i WAallaston a Thorne. Penderfynwyd fod y mater Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  yn cynwys y plant a'r perthyn- i'r an asau. Ymhiith yr olaf gwolsom y Parch bal an Ceitho Davies, Milford Haven: . Allen Wil ddi th liams, U.H., Llanelli ; M. T. Joen, Hirwaen toi id Kercy Evans, mab y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Maggie Thomas, Caerdydd. Eto dan 12 oed-lp. ls.,--Mis Marian Draper, Caer- dydd. 'IUnawd ar y C'rwth,-3p. 3s.,-Miss Rose Scale, Milford Haven. Eto dan 16eg oed,-2p.2s., -Miss Marian Draper. Caerdvdd. IUnawcd ar y Soddgrwth,-3p. 3s. -'Miss Beatiice Evelyn Jones, Llanbedr, Crughywel. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  yn Bwichygroes, Hydref 3 a'r ch 4. Testyn y seiat, Luc xiii. 24. Bydd v C.M. ls, nesaf yn Milford Haven, Medi 6 a'r 7. Lyfarfod y gynhadledd am haner awr wedi deg boreo Iau. ;T Pregethwyd gan y Parchin. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  a plaintive turn. And anotber it itness, Eliza3etk y7Ahqmas, stated that she was hon4somaid $ the Nelson iHotel in Milford Haven; In July last, a lady and gentleman from Irelatd (Mirs. Guthrie -and Mr. Steriue) arrived at the house, aId- Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  all psssible dispatch. Fron Hounslow he proceeded by the coach to Bristal, and booked himself by the mail for Milford Haven, where, on Moday 4th inst. he arrived, and took a passage in the Sybil packet, Captain Roberts and landed Subscribers-only content

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.