skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: "Merthyr Cynog", Source type: Newspapers

Showing 1 resource containing 59 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  59 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  colled, ineddir, ar ei ol. Yr oedd yn frawd i'r Parch. David Williams, un o bregethwyr y Methodistiaid yn Merthyr Cynog. Y diweddar Mr. Henry Francis, Taiback.- Ymblith y dynipan anflodus a gollasant eu bywydau yn y danchwa ddinystiiol yn Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  7 wyd y sylw arferol i Fund y Sir. 3. Y Cyfarfod Misol S_ n nesaf i fed yn Merthyr Cynog, TachwIdd yr lag a'r an d 12eg. 4. Caniatawyd i'r cyfeillion yn Libanns gael y D: d cymortharianol arferol Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  diweddaf yn y Sir bon yn Merthyr Cynog, Tachwedd I1 ar 12fled. Llyvyddai y Parch; Rees Davies, Her- mon. 1. Ymddiddanwyd a diaconjaid ylle o barth eu crefydd bersonol a'u teimiadan swvddol. 2. Hysbyswyd en bod fel egiwysi yn y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  o Tre- castell, feddwl am hyny. S. Daeth y brodyr a fuont . yn ymgynghori A'r cyfeillion yn nhaith Merthyr Cynog, I o barth cael bugail i'w gwasanaethu yn yr Arglwydd, I a'u hadroddiad i mewn; a cheid ar ddeall Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  M.A., Blaenafon; JamesEB. Rhys, Ystrad, William Morgan, Cend, acs Edwyn Williams, Casnewydd. :: BaYCHaIS10o.-Cynhaliwyd ein Cyfarfod Misol diweddaf, yn Merthyr Cynog, Tachwedd 9fed a-r 10fed. Llywyddai y Parch. David Williams, Trecas. telL 1. Ymddiddanwyd & diaconiaid y Ile, dau mewn Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  [ Ataxfog? AMSER CYMDEITEASFPAORI)I A OB~ta'.. FODYDD MISOL. . ymd.hnfaoedd. Aberystwytb, Chwefror 22, 23, 2s 1876. : lthuthyn, Ebrill 5, 6, 7, 1876. . Cjfofdydd YAfoZ. . Aberteifi, Dsheu-4Ianartb Ion. 5,6. . Aberteifi, Gogledd-SwyddffYnon, Io. 6, 7. Arfon--kMoria, Caernarfon, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  eglwys yn gyflawn aelodau, ond nid oeddynt wedi derbyn neb o'r byd. Mae y lle yma, mewn undeb & Merthyr Cynog a Capel Isaf, wedi rhoddi galwad i frawd i ddyfod atynt i'w bugeilio, ac y mae wedi addaw dyfod Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Penial, Ebrill 10, 11. Aberteifi, Gegledd, Aberffrwd, Ebrill 10, II, Ar'on, lanllechtd, Mercher so Ian, Ebrill 17, 18. Brycheiniog, Merthyr Cynog, Ebrill 16,17. Caerfyrddin, Dinbych, Ffiit, Carmel, Ebrill 1, 2. Henduriseth Lancashire, Liverpool, Leyn sc ifionydd, Crlcerth, Ebrill 8, 9. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  8 9. Cyfarfodyid Misol. Aberteifi, Dehen, Aberteifi, Gogledd, Aiton, Llanllechid, Ebrill 16, 17. Brycheiniog, Merthyr Cynog, Ebrill 16, 17. Caerfyrddin, Siloh, Ebrill 30, a Mai 1. Dinbyeh, Llanbedr, Ebrill 23, 24. Fflint, PontoysylIte, Ebrill 22, 23. Henaduriaeth Lancashire, Liverpool, Lleyn Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  E. Roberts, J. Willims, Bangor, -P. W. J0nes, a W. Jones. Felinhehi. SIR FRYCHEINIOG.-Cynhaliwyd y Cyfarfod Misol hwn yn Merthyr Cynog, Ebrill yr l6eg a'r 17eg. Llywydd, y Parch, John Watkins, Gorwydd. Ymddiddanwyd a blaenoriad y lie am en profiadan Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  y Parch. D. Williams, Tref- castell, i agor y mater. Enwyd personan i fod yn ym- ddiriedolwyr ar gapel Merthyr Cynog, a chymeradwywyd hwynt. Hysbyswydgan y bredyr fn yn LIanwrtyd, yn arboli brodyr ienaine sydd yno yn ymgeiswyr am y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Trefnwyd yr ymweliad s,'r eglwysi :-I fyned i Ddosbsrth Trefeastell, y Parch. E. Williams, Aberhonddu; i fyned i Ddosbarth Merthyr Cynog, y Parch. D Miles Llanelli; i fyned i Ddosbarth Aberhonddu, y Paich. J. Watkins, Gorwydd; i fyned i Ddosbarth Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  24, 25. Pi A berteifi, Gogledd, Garn, Mai 10, 11. in Arfon, Capel Uchaf, Mai 17, 18. el Brycheiniog, Merthyr Cynog, Mai 9, 10. Pi Caerfvrddin, E Dinbyech:- Dyffryn Clwyd, Rhiw, Mai 25, 26, Dyffryn Conwy, Pandy Tudur, Mai 24, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Deheu, Tregaron, Alai 24, 25. T Aberteifi, Gogledd, Garn, Mai 10, 11. Arfon, Capel Uchaf, Mai 17,18. ar Brycheiniog, Merthyr Cynog, Mai 9,10. G Caerfyrddin, Talsarn, Mehefin 6, 7. p Dinbvych- ( Dyffryn Clwyd, Rhiw, Mai 25, 26. M Dyffryn Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Cexmmaes, Mai 31 a Mehefin 1. Tref.aldwva iaf, Ulanrbaiadr~d Mehefin 8, 9. SIR FRYCiiEiNIOG,-Cynhaliwyd y Cyfarfod Misol hwa yn Merthyr Cynog, Mai 9fad a'x lOfed. Llywvdd, y Parch. J. Watkins, Gorwydd. 1. Ymddiddanwyd a'r blaenoriaid amr eun profiadau crefyddol. Nid Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Yogolion Sabbothol Dosbarth Merthyr Cynog, Su Cymaefa erferol y dydd hwn. Yr oedd ei thro yn digwydd bad eleni yn y llq yma, se yr oedd yr olwg arni ye dweyd ei bod mor iach, se reor fywirl, ag y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Ddos- d barth Trefcastell,-y Parch. R. Davies, Talgarth, a Mr. a H. Powell, Lloegr ; i fyned i Ddozbarth Merthyr Cynog, - -y Parcb. J. . Hucghes, Talybont, a Mr. D. Jenkins, 1.Trefoasteli ; i fyn~ed i Ddasharth Aberhanddll,-y Parch Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  yn Llanelli a chedarehawyd et Trfo wyd yr ymwrel- I iad.-Dosbartb Trefoatell, Pareh J Davies, a Mr D.( Jenkins; Merthyr Cynog, Parch. W. Lewis, a Mr. Powell, Loegr; Aberhoddu. Parch J Evans, a Mr. ] Jones, Pencelli, Talgartb, Parcno D Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  unErydol i gynal, yinoddri ,yn ar biyd ; ohawn Sabbothab- yen yr iaith Sasaeg.'Y arfadtafio i nesaf i fddyn Merthyr Cynog, Tachwedd:17 a'r 1 I Mater " Yr Ysgrythyran," sef yr ail bedd yn y Gy :e Ffydd- i'w. agor- Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  12. Trefaldwvn Isaf, Llanfair, Rhag. 15, 16. Mater "Presenoldeb Crist gyda'i bobl," SIR FRYCHEINXIOG.-Cynbaliwyd y Cyfarfod Misol 1hwn yn Merthyr Cynog, Tachwedd 17 a'r 18. Llywydd, Parch. D. Williams, Trefoastell. Xfmddiddanwyd a'r blaenoriaid fel arfer. Siriolwyd y frawdoliaeth wrth glywed Subscribers-only content

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.