skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: "Fox Hall", Resource: British Newspapers, 1600-1900

Showing 1 resource containing 409 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  409 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  a boneddigion yrardal: hi. Cymerwyd y gadair gan y boneddwr haelioare E. M. i i lichards, Yaw., perchehog y Fox Hall Collieries Company. Ae ar ddiwedd y cyfarfod, rhoddodd oheque a am swm pur dda a arian, a diolchodd y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ; D. C. Edwards, M.A., Bala; J. Gwynoro Davies, Llanuwohllyn; Mri. Charles Hughes, Wrecsam; Samuel Dew, Bingor; John Roberts, Fox Hall ; Owen Williams, Bodffari; Richard Jones, Robert Roberts, Evan Jones, a D. Morgan, Bala, a lliaws o toneddigion, ynghyd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  EifionDydd.-Mr. Robert Rowlands, Pwllheli. Arfon.-Proffeswr Henry Jones. Bangor. Dyffryn Conwy.-Mr. Robert Hughes 'Glan Collen,) Llaurwat. Dyffryn Clwyd.-Mr. John Roberts, Fox Hall. Fffint.-Parch. John Pugh, B.A , Treffynbn. Dwyrain Meirionydd.-Mr. Evan Jones, Bala. Gorllewin Meirionydd.-Parch. T. J. Wheldon, B.A., Blaenau Ffestiniog. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Mr. Roberts, Coedymynydd (er mai yn y Ddol yr oeddynt yn aelodau). Un o'r brodyr -yn ydyw Mr. Roberts, Fox Hall, yn Dinbych; a'r Ball ydyw Mr. Peter Roberts, Llanelwy, dais o'n blaenoriaid mwyaf blaenllaw. Y mae nifer eto o Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Hughes,.Dyserth. Diolehwyd i Mr. Wil- 1 Iams am ei lafur a i ffyddlondeb gyda hyn. Ail ddewiswyd Mr. Roberts, Fox Hall, yo aelod o jbyfl- I gor Athrofa y Bala. DewiwyId y Parch. Fiai cis i Jones yn aelod ycbwanegol Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Powell, Capel Isa; D. Hughes, U.H., Liverpool; R. Rowland, U.H., Plas Isa; T. Forcer Evans, U.H., Caergybi; J. Roberts, Fox Hall; Evan Jones, U. H., Bala; Humphrey Davies, U.H., Corns; W. G. Williams, Ebbw Vale; N. Bebb, Liverpool, J. Rice Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Winfred. Mae y cyntaf a enwyd yn 'a gefider i'r diaconiaid ffyddlawn a galluiog Mri. In J ohn Roberts, Fox Hall, a Peter Roberts, Llan .Y elwy. Mae y brawd olaf a enwyd yn gymeriadi ir tra hynod. 0 ran Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  home, and then Knipp and I to the Temple again, and took boat, it being dark- ish, and to Fox Hall, it being now night, and a bonfire burning an Lambeth for the King's coronation-day. And there she and I Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Monday . - 28 . Sywel Wood. Wednesday ... - 30 North Kilworth. Friday .. Jru. Jan. 1 . Fox Hall. Saturday .... - 2. Badby Toll Gate. THE ALBRIGHTON HOUNDS.-At half-past Tess. Saturday . Dec. 26 . Summenr-house Inn. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Bridge. THE PYTOHLEY HOUNDS.-At a quarter to Eleven. Wednesday .... Deo. 30 ........ North'Kllworth. Friday ..... Jan. 1 ........ Fox Hall. Saturday .... - 2 ........ Badby Toll Gate. THE ALBRIGHTON HOUNDS.-Ait Ialf-past Ten. Thisday ...... Dec. 29 ...... Apley Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Jan. a ...... Duke of York Ias. (fbtrae.) PRE PYTOHLXY HOUNDS.-At a quartr tI Ekfrt. Friday.... Jan. 3 ..... Fox Hall. ahtrday .. Jan. 4 ....... "hby Wood. STRE OROPSEIURB HOUENIf-At hW-pitw 2'a. MFriday ... Ja. .3 . Cound Village. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Bank Insn, satneor. PYTCHLERY HOUNDS.-Quarler to Eleven. Wndnesday.. Feb. 26 ........ North Kilworth, at 12. Friday - 28 . Fox Hall.. Saturday Mar. l...... Badby Toll Gate. THE RUFFORD HOUNDI.-Qeerlter to Elevee. This day .... Feb. 25 ....., Besthorj)e Hall. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Bank Inn, Eastnor. PYTOHLEY HOUNDS.-Quarter to Rteve.s, Tlis day.... Feb. 26 . North Kilworth, at 22. Friday -28 . Fox Hall. 9aturday.... Mar. 1 . Badby Toll Gate. THE RUFFORD HOUNDS,-Quealter to Bleeoe. Thursday .. Feb. 27. Wellow Green. Saturday.... Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Hall. EEDBURY.-Heaf-past Ten. Friday .... Feb. 28. Holly Bank Inn, Eastnor, PYTCHI.EY HOUNDS.-Quorter to Eleven. Fridav....,. Feb. 28 ...... Fox Hall. Saturday, Mar I .. .... Badby Toll Gate. THE RUFFORD HOIJUNDS.-Qluarter to Bleven, This day ..,. Feb. 27 . Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Kennels. MN. TAILBY'S HiOUNDS.-Elevea. Saturday .. hMar. 1 .....,.Withecote Hall. PYTCHLEY HOUNDS.-Quarter to Eleven. This thay .... Fob, 20. Fox Hall. Saturday.... Mar. I........ Badby Toll Gate. MR. MEYNELL INGRAM'S HOUNDS.-Quarter to lerm Saturday .... Mar. I . New Inn. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Te8. Friday ...... Mr. 6. .Highieaden Green. THE PYTOHLEY HOUN!D,-A t a quarter to Ble'e e, Friday. Mar. 6...,..., Fox Hall. Satrday., , 7.. Balby Wood. *HE A.LBRIGHTON HOUNDS-At a quarter to Eleut. Thiay,. Mar. r, ........ Whittirnorne. ' Saturday Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  quarter to E8rct'ta Thta day.,, .... Nov 2.. Sywell Wood. Wednoaday.. ,, 4........ North IKilworth, Friday . , 6... Fox Hall. Saturday. .. , 7 ...... Badby Wood. THEP RUFFORD HOUNDS-At a quarter to Bderen. Tuesday .... Nov. 3 .. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  .fI l , uke of York (Berrow), THE PYTCfiLEY HOUNDS-At a quatr tel to Elcsen. Friday ... Nov. II..... Fox Hall. saturdlay...". io °7 sadby Wood. THE RUFFORD HOUNDS-At a quarter to Elevea, This day.... NoV. 5 ...."", tosejeglen. Saturday... Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  to E4leres Tbes day .... Nov. 30 ........ Buttork' Booth. Wsdnesda,.,. Dfe. 2 ........ North Kilsvarth. Friday .... .... Fox Hall. Saturday...- i 5 ,... Ashby St Ledgers. THE IUFFORD HOUNDS-At a quarter to Bekven. Tuesday ...f Do. 1 ........ Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  .-4.....KyreTrnde THE PYTOELEy HOUNDS-At a quarter to HkMa Wednesday.. Dec. 2 . N... orth Kllwertb. Frlday ... 4 I..*... Fox Hall. Saturday 5 .. Ashby St. Ledgers. WEE RUFFORD HOUNDS-a--t aorrder ton ie dj This day.... DeC. I . ad Subscribers-only content

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.