skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: "Cross Inn", Source type: Newspapers

Showing 1 resource containing 1,419 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  1,419 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  chwe mis. Cwympodd dyn o dref Llanymddyfri o'r enw John Lewis, bragwr, yn farw ar yr heol gerllaw y Cross Inn, yr. wythnos ddliweddaf; gwelwyd ef yr syrthio gan ddau ddyr a saf eat gerllaw, a thybient hwy ei fod Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  i. Aberhonddu, ena yd Mr. Wil- liams, argraffydd, Llanelli, i fyned yno yn ei le. - Daeth cais o Cross Inn, ynghylch cael cynorthwy i w- wneyd blaenoriaid newydd, aphenodwyd ar y Parch. .- D. Hughes, ynghyda Mr. Junes, Glantovy, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Eleanor trydedd ferch Mr. David Griffith, (Clwydfardd,) o'r dref uchod. MARWOLAETHAU. Ar y lteg cyfisol, Mr, William Jones, draper, Cross Inn, Llanelli, yn 5S mlvydd oed. Ar yr ieg cyfisol, Mr. Pierce Jones, Dolihiwv, Ffestiniog, yn 85 mlwvydd ned. Ar Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  galw ar gof i'r eglwysi, fod casgliad at f 'fund' y pregethwyr i ddyfod i mewn i Gyfarfod MisCl Cross Inn, ye Rhagfyr. Pwnc fu o dan syiw yn y soci- ety, am 9 o'r gloch, oedd 2 Tim. iii. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  olaf, ac ei fod i ddyfod i aewn i'r Cyfarfod Misol nesaf, yr hwn sydd i fod yn 1 Cross Inn, Mercher a Iau, y 7fed a'r Sfed o Ragfyr. Yn y seiat am 8 o'r gloch yr ail ddydd, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Hughes, Liverpool. yn Sir GAxRnYmDDIN.-Cynhaliwyd Cyfarfod Misol ei y Sir hon, yr hwn oedd -yn gyfarfod pen chwarter, yn Cross Inn, ddyddiau Mercher a Iau, y 7feda'r 8fed aW o Ragfyr. Cadeirydd, Mr. J. Jones, Llanddarog. yr Cynhaliwyd cynhadleddau am Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  faan ag y buasai hyny ye bosibl. yi i ystyried y priodoldeb o sefydlu achos Methodist- ul aidd ye Cross Inn, a bod iddynt ddyfod sg adrodd- w iad o'r cyfarfod hwnw i gyfarfod Misol GYDWI, yr a hwn a Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Cafwyd ad. h roddiad gan y Parch. T. James, Hendre, oweitlrediad 0 auy Oyfarfod Dosbarth gyda golwgar gaeieapeinewydd yn Cross Inn, ac enwyd y Parch. D. Morgan, Llandeilo, l Meistri J. Randell, Llanelli, a J. Rober4 Llandeilo, i gynorthwyo cyfeillion Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  MEETHDIST- l 1: AID -, -In. , I:1 Pentref prydferth a phoblogaidd ydyw Cross Inn yn mhlwyf. Llandebie, yn sefyll yn yt ongl aiffurfir gan yr afonydd, -iwch~rtU Aman, trwy en cydgyK falrfyddia4 a'u gilydd ryw filldir islaw iddo i'r Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Wern PIUnsayilet... Mr. Hezekiahe Thomas Mr. W. Bosser, Bookseller Liaontrisant...Mr. J. Morgan, Gwernymoel Lahntwit Vardare . .Mr. 1. Thomas, Cross Inn Lllydcoed, Aberdare....r. H.iRogers Myethy R...dr. Isaac Hughes, Bookseller Mbantcin Ash...M r. G. hs, White Pocrtypridd...Mr. D. Davies (D~ewi .Aiaw) Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Mr. Hezekiah Thomas 4d Mr. W. Rosser, Bookseller ft Llantrisant...Mr. J. Morgan, Gwernymoel w Llantwit Vardare ..Mr. R. Thomas, Cross Inn ic Llwydcoed,4Aberdare ...Af. r. Rogers Merthyr.. .Mr. Isaac Hnghes, Bookseller Mountain Ash ... Mr. G. H, White 0( Pontypridd. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Bookseller, Wern Llansamlet...Mr. Hezekiah Thomas Mr. W. Rosser, Bookseller Llantrisant.. .Mr. J. Morgan, Gwernymoel Llanutwit Vardare ..Mr. R. Thomas, Cross Inn LlwydeoedAAberdare ... Mr. R. Rogers Merthyr.. .Mr. Isaac Hughes, Bookseller Mountain Ash.. .Mr. G. H, White Pontypridd...Mr. D. Davies Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Thomas d Mr. W. Bosser, Bookseller f Llantrisant ... Mr. J. Morgan, Gwernymoel a lautwit Vardare ..Mr. R. Thomas, Cross Inn i Liwydcoed, Aberdare ...Mr. R. Rogers Merthyr ... Mr. Isaac Hughes, Bookseller Mountain Ash ... Mr. G. H, White( Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Ilansamlet...Mr. Hezekiah Thomas Mr. W. Rosser, Bookseller Llantrisant ... Mr. J. Morgan, Gwernymoel . Llautwit Vardare ..Mr. R. Thomas, Cross Inn Lkvydcoed, Aberdare .. Mir. r. Rogers Merthyr... Mr. Isaac Hnghes, Bookseller Mountain Ash ... Mr. G. H, White Poutypridd...Mr. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Lleausamlet ... Mr. Tczeciah Thomas Mr. IV. Rosser, Bookseller Liantrisant ...Me. J. Morgan, Gwernymoel Llautwit Vardare ..Mr. B.. Thomas, Cross Inn Lhvydcoed, Aherdare ... Mr. R. Rogers Merthyr ....Mr. Isaac H-ughes, Bookseller i Mountain Ash.. .Mr. G. Hl, White Pontypridd...-Ir. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Bookseller, Wern Llansamlet...-Mr. Hezekiah Thomas Mr. W. Rossers Bookseller Llantrisant ...Mr. J. Morgan, Gwernymoel Llautwit Vardare ..Mr. R. Thomas, Cross Inn Lkwydcoed, Aberdare. Mr. R. Rogers Merthyr.. .Mr. Isaac Hughes, Bookseller Mountain Ash.. .Mr. G. H, White Pontypridd...Mr. D. Davies Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Mr. Hezekiah Thomas .1 Mr. W. Rosser, Bookseller bl Llantrisant...Mr. J. Morgan, Gwernymoel 0O Llantwit Vardare ..Mr. R. Thomas, Cross Inn 0: Llwydcoed, Aberdare ... .Mr. R. Rogers PE Merthyr ... Mr. Isaac Hughes, Bookseller Is Mountain Ash ... Mr. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Llansamlet...Mr. Hezekiah Thomas Mr. W. Bosser, Bookseller Lantrisant. . ..Mr. T. Morgan, G Bwernynoel Llantwit Vardare ..Mr. B. Thumes, Cross Inn L.w ydcoed, Aberdare... WilliaMr. B.kRogers Maesteg...Rev . WilRowlands e Merthyr.. .Mr. Isaac iiughes, Bookseller Montain Ash...Mr.-G. He, White. *Pontypridd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  am.y fiwyddyn, ac y arogwyd hwynt i wneyd hyn o orchwyl heb oedi.. Fa Caniatawyd i'r cyfeillion yn Penuel, Cross Inn, i yi- . aa ffurdo yn eglwys. reolaidd, ac i fod dan ofal eglwys y t zh Ceinewydd, a Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Bookseller, Wern Llansamlet...Mr. Hezckiah Thomas Mr. W. Rosser, Bookseller Llantrisant.. .Mr. J. Morgan, Gwernymoel Llantwit Vardare ..Mr. R. Thomas, Cross Inn Llwydeoed, Aberdare... Mr. R. Rogers Maesteg...Rev. J. Rowlands Merthyr...Mr. Isaac Hughes, Bookseller Mountain Ash.. .Mr. G. H, White Pontypridd.. Subscribers-only content

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.